Fire Control kunt u helpen bij het ontwerpen van uw ontruimingsplan.
Een ontruimingsplan opstellen bereidt uw medewerkers voor op calamiteiten en richt zich daarbij specifiek op één activiteit: het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie.
In het ontruimingsplan worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners, medewerkers en management nauwkeurig beschreven wat betreft de melding, de alarmering en onderlinge communicatie tijdens een calamiteit.
Met dit plan weten uw collega’s hoe zij zelf een ontruiming kunnen inzetten, nog voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Het plan is opgesteld conform de van toepassing zijnde NEN 8112 norm.

Het ontruimingsplan zit in een handzame koffer met daarin een hulpverleningsinformatiekaart, gelamineerde ontruimingsplattegrond, een vermelding van de objectgegevens en de instructies bij brand, bommelding en ontruiming.

We kunnen uw huidige ontruimingsplan voor u beoordelen op de NEN8112.

De door ons gemaakte ontruimingsplannen voldoen aan de NEN 8112. Dit is dé norm voor ontruimingsplannen.
Een ontruimingsplan is verplicht als in uw gebouw een ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.
Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

DIRECT CONTACT !

Fire Control is uw specialist in brandveiligheid, uw zorg is onze zorg!

DIRECT CONTACT !