De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.

Opleidingsduur

De opleiding duurt twee dagen.

Toelatingseisen
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.

Opleidingsmateriaal
In de opleiding worden de volgende onderdelen behandeld die onder de verantwoordelijkheid vallen van de ploegleider BHV:
• De wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen.
• Het BHV beleid vertalen naar uitvoering.
• Leiding geven aan een BHV ploeg tijdens calamiteiten.
• Een BHV ploeg voorbereiden en trainen.
• De BHV-middelen, zoals alarmering en communicatiemiddelen, beheren en controleren.

Examen 
Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte.

Diploma
Cursisten ontvangen het diploma Ploegleider als zij beide onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum.Herhaling (1 dag)

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt met een praktijkexamen getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen van de Basisopleiding Ploegleider nog beheerst. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het herhalingscertificaat.

Inschrijven voor de cursus