De basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Als uit de RI&E van een bedrijf blijkt dat de kans op een ongeval 
groter is dan gemiddeld dient een bedrijf over gediplomeerde EHBO-ers te beschikken.

Opleidingsduur

De opleiding duurt drie dagen.

Toelatingseisen 
Er is geen vooropleiding vereist. Iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.

Inhoud opleiding
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken word een lotusslachtoffer ingeschakeld.

Plein10-FC-low ress-1006

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
• Stilstand van de bloedsomloop.
• Stoornissen in het bewustzijn.
• Stoornissen van de ademhaling.
• Reanimatie.
• Ernstige uitwendige bloedingen.
• Shock.
• Uitwendige wonden.
• Brandwonden.
• Kneuzing en verstuiking.
• Ontwrichting en botbreuken.
• Oogletsels.
• Vergiftiging.
• Elektriciteitsongevallen.
• Letsels door koude.
• Letsels door warmte.
• Vervoer over korte afstand.

EHBO diploma
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen.
Cursisten ontvangen het diploma EHBO van het Oranje Kruis. 
Het diploma is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Om het diploma geldig te houden dient men competent te blijven. Het advies is om elk jaar te herhalen.

Plein10-FC-low ress-1025

Inschrijven voor de cursus