Blusdekens NEN 1869:2007

Eerste hulp bij beginnende brand

De blusdeken is het eenvoudigste blusmiddel voor gebruik thuis en in het bedrijf. De deken is gefabriceerd van soepel, onbrandbaar glasvezeldoek en is opgeborgen in een cassette of etui. Blusdekens zijn verkrijgbaar in verschillende formaten (tot 1.80 x 1.80 m). Met een blusdeken kunnen de vlammen van een beginnende brand gedoofd worden. De deken zorgt er, namelijk voor, mits goed aangebracht, dat er geen zuurstof bij de brand kan komen.

Let wel! Blusdekens zijn niet geschikt voor het blussen van verder ontwikkelde branden en frituurbranden. Omdat een blusdeken alleen gebruikt kan worden in de eerste seconden na het ontstaan van de brand, kan hij nooit in de plaats komen van blusmiddelen, zoals brandblussers en/of brandslanghaspels. Objecten die niet goed afgedekt kunnen worden, worden niet geblust/gedoofd met een blusdeken. Ook hier kan de brand alleen met een brandblusser of vergelijkbaar geblust worden.

Afmetingen die leverbaar zijn:

  • 120 cm x 120 cm.
  • 120 cm x 180 cm.
  • 180 cm x 180 cm.
Bij het gebruik van een blusdeken om een vloeistofbrand te blussen is het zaak dat de deken minimaal een half uur blijft liggen. Door het optillen van de deken kan zuurstof bij de vloeistof komen, als de temperatuur van de vloeistof nog hoog genoeg is kan de vloeistof weer ontbranden.

Onze blusdekens voldoen aan de NEN 1869:2007