Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld bij brand.
Ze zijn er ter oriëntatie van zowel de bezoekers als eigen medewerkers in het gebouw.

Op de ontruimingsplattegronden wordt aangegeven waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw.
In het kader van de brandveiligheid dienen deze ontruimingsplattegronden op A3 formaat in elk type gebouw in Nederland aanwezig te zijn.

Voldoen aan de nieuwe NEN-EN-ISO 7010 en herziene 1414 norm
Onze ontruimingsplattegronden worden ontworpen volgens de nieuwe NEN-EN-ISO 7010 (voorheen de NEN-1414).

Ontwerp
De ontruimingsplattegronden worden door onze tekenaars gemaakt op A-3 formaat en aangeleverd in duurzame kliklijsten.
Tijdens het ontwerpen laten we uw huisstijl in de ontruimingsplattegronden terugkomen, zodat het een passend geheel wordt.

 Fire Control kan onderstaande plattegronden voor u ontwerpen:
• Ontruimingsplattegrond.
• Veiligheidsplattegrond.
• Aanvalsplattegrond.
• Tekeningen ten behoeve van aanvraag brandveilig gebruik.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Plein10-FC-low ress-1065

Normen:
Ontruimingsplattegronden worden vervaardigd volgens de NEN 1414. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat NEN 1414 informatie over het maken van veiligheidsplattegronden. NEN 1414 is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van:
• Ontruimingsplannen: aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties.
• Bedrijfsnoodplannen: voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers.

aanvalsplan_vb1

DIRECT CONTACT !

Fire Control is uw specialist in brandveiligheid, uw zorg is onze zorg!

DIRECT CONTACT !