Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de aanwezigen in een gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van grote rook en hitte ontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden.

Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan een goed instrument. In het ontruimingsplan omschrijft u de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Op de organisatie en specifieke situaties toegesneden, zodat er een effectief instrument ontstaat, waarmee tijdens een calamiteit de aanwezige personen snel en veilig naar een verzamelplaats geleid kunnen worden.

Wettelijk kader:
Ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de ARBO-wet. Ook wordt in het bouwbesluit een ontruimingsplan geëist indien een brandmeldinstallatie aanwezig is (art. 6.23). Voor kleinere bedrijven of instellingen waarbij op basis van wet- en regelgeving geen brandmeldinstallatie wordt geëist, kan met een ontruimingshandleiding of een ontruimingsinstructiekaart worden volstaan.

Uitgangspunten:
Het ontruimingsplan is een dynamisch document en moet regelmatig worden getoetst in de praktijk (tenminste 1 keer per jaar). De eigenaar en/of gebruiker zorgt voor een inventarisatie van de in en om het gebouw aanwezige risico’s (RI&E). Daarna worden in overleg een pakket van brandveiligheidsmaatregelen en -voorzieningen gekozen die betrekking hebben op het ontruimingsplan.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier.

DIRECT CONTACT !

Fire Control is uw specialist in brandveiligheid, uw zorg is onze zorg!

DIRECT CONTACT !